Cách chế biến món : Canh bí nấu tôm. Hướng dẫn: Nhân viên: Dương Thu Trang